8 months ago
#28 Alıntı
gelen e-faturadan önce gelen bir irsaliye varsa ve bu irsaliye logo muhasebe sistemine işlenmişse, gelen e-faturanın da kaydedilmesi durumunda iki ayrı fiş olarak işleneceğinden stok miktarları yanlış olacaktır. İşlemin doğru şekilde yapılabilmesi için irsaliye eşleştirmesi ile faturanın kaydedilmesi gerekmektedir. Gerekli ayarlamalar aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

1. Logo muhasebe sisteminde Menü > Diğer işlemler> Çalışma Bilgileri > fatura kısmında irsaliye eşleştirme parametresinin kullanıcı uyarılacak olarak seçilmelidir.

2. irsaliye girişi yapıldığında irsaliye fiş numarası ile gelen faturadaki irsaliye numarası aynı olmakla beraber, gelen irsaliye fiş numarası irsaliye belge no alanına da yazılmalıdır. İrsaliye tarihi gelen irsaliye tarihi ile aynı olmalıdır. irsaliyedeki malzemeler ile gelen e-faturanın eşleme bilgilerindeki ürünler aynı olmalıdır.

3. temel işlemler tamamlandıktan sonra gelen e-fatura kaydet denildiğinde, sistem otomatik olarak irsaliye ile kontrol gerçekleştirecek, herhangi bir hata olmaması durumunda eşleme başarılı uyarısı verecektir. açılan ekran kapatılıp, gelen fatura ekranına kaydet denildiğinde, muhasebe sisteminde yer alan irsaliye faturalanmış hale gelecektir. herhangi bir hata algılaması durumunda uyarı verecek olup, işlemin kullanıcı tarafından düzeltilmesi gerekmektedir.