6 months ago
#30 Alıntı
--UPDATE LG_019_02_STLINE
--SET LG_019_02_STLINE.PRICE=DEVIR.PRICE

SELECT *
FROM LG_019_02_STLINE ST2
INNER JOIN
(SELECT STLINE.LOGICALREF,STLINE.PRICE AS STFIYAT,AKTAR.PRICE FROM LG_019_02_STLINE STLINE INNER JOIN
(SELECT ITEM.LOGICALREF,ITEM.CODE,FIYAT.PRICE FROM LG_019_ITEMS ITEM  
LEFT OUTER JOIN FLST.dbo.Table_1 FIYAT ON  ITEM.CODE = FIYAT.CODE) AKTAR
ON AKTAR.LOGICALREF=STLINE.STOCKREF
WHERE STLINE.TRCODE=14 AND STLINE.PRICE=0 AND AKTAR.PRICE IS NOT NULL) DEVIR
ON DEVIR.LOGICALREF=ST2.LOGICALREF
--Önce select ile kontrol edilip sonra update çalıştırılır.