9 months ago
#31 Alıntı
Bazen sunucularımızda ram kullanım oranı sql server yüzünden gereğinden fazla artmaktadır. Bunun sebep olduğu veritabanlarını bulmak için aşağıdaki kodlar işinizi görecektir.

---------------------------------------------------------------------
SELECT  DB_NAME(database_id) AS VeriTabani,
    COUNT (*) * 8 / 1024 AS MB_Kullanim
FROM  sys.dm_os_buffer_descriptors
GROUP BY  database_id
ORDER BY  COUNT (*) * 8 / 1024 DESC