Logo Veritabanı Tablo İsimleri

Logo Veritabanı Tablo İsimleri

Logo yazılım ürünlerinde Logo Start, Go Plus, Go3, Go3 New, Tiger Plus ve Tiger Enterprise gibi ürünlerinde kullanılan MS SQL veritabanında hangi tabloda hangi değerlerin tutulduğu ile ilgili genel bilgilendirmeyi inceleyebilirsiniz. 

Ayrıca LLDS Dökümanından tablolarda yer alan kolon detay bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

 

Açıklama

Tablo adı

Alış/Satış fiyatları

LG_XXX_PRCLIST

Alış/Satış koşulları

LG_XXX_ASCOND

Araç ihtiyacları

LG_XXX_TOOLREQ

Aylık hizmet toplamları

LG_XXX_XX_SRVNUMS

Aylık hizmrt alış/satış   toplamları

LG_XXX_XX_SRVTOT

Banka aylık toplamları

LG_XXX_XX_BNTOTFIL

Banka fişleri

LG_XXX_XX_BNFICHE

Banka hareketleri

LG_XXX_XX_BNFLINE

Banka hesapları

LG_XXX_BANKACC

Bankalar

LG_XXX_BNCARD

Bazı kayıtların diğer   dillerdeki açıklamaları

LG_XXX_LNGEXCSETS

Birim setleri

LG_XXX_UNITSETF

Birim setleri arası çevrim   katsayıları

LG_XXX_UNITSETC

Birimler

LG_XXX_UNITSETL

Cari hesap aylık toplamları

LG_XXX_XX_CLTOTFIL

Cari hesap fişeri

LG_XXX_XX_CLFICHE

Cari hesap hareketleri

LG_XXX_XX_CLFLINE

Cari hesap istihbarat   bilgileri

LG_XXX_CLINTEL

Cari hesap kartları

LG_XXX_CLCARD

Cari hesap risk tabloları

LG_XXX_XX_CLRNUMS

Çalışan grubu

LG_XXX_EMPGROUP

Çalışan ihtiyaçları

LG_XXX_LABORREQ

Çalışan-Grup ataması

LG_XXX_EMGRPASS

Çalışanlar

LG_XXX_EMPLOYEE

Çek/Senet bordroları

LG_XXX_XX_CSROLL

Çek/Senet hareketleri

LG_XXX_XX_CSTRANS

Çek/Senet kartları

LG_XXX_XX_CSCARD

Dağıtım şablonları

LG_XXX_DISTTEMP

Dağıtım şablonu satırları

LG_XXX_DISTLINE

Döküman bilgileri (örnek   malzeme resmi)

LG_XXX_XX_PERDOC

Döküman katalog  bilgileri (watermark varsa)

LG_XXX_XX_FOLDER

Döküman katalog   girişi(watermark)

LG_XXX_FIRMDOC

Döküman numaralama şablonları

L_LDOCNUM

Entegrasyon bağlantı kodları

LG_XXX_ACCCODES

Faturalar

LG_XXX_XX_INVOICE

Firma dönem bilgileri

LG_XXX_XX_TRANSAC

Form boyutları

L_CDBTMP

Günlük döviz kurları

L_DAILYEXCHANGES

Günlük malzeme ambar   toplamları

LG_XXX_XX_STINVTOT

Hizmet kartları

LG_XXX_SRVCARD

Hizmet kaydı-Birim ataması

LG_XXX_SRVUNITA

İndirim/Masraf kartları

LG_XXX_DECARDS

İş emirleri

LG_XXX_DISPLINE

İş ist.-Özellik ataması

LG_XXX_WSATTASG

İş ist.-Özellik değeri ataması

LG_XXX_WSATTVAS

İş istasyonları

LG_XXX_WORKSTAT

İş istasyonu grupları

LG_XXX_WSGRPF

İş istasyonu özellik değerleri

LG_XXX_WSCHVAL

İş istasyonu özellikleri

LG_XXX_WSCHCODE

İş istasyonu-grup ataması

LG_XXX_WSGRPASS

İşlem bağlantıları (üretim   emri, sipariş)

LG_XXX_PEGGING

Kalite kontrol değerleri

LG_XXX_QCLVAL

Kalite kontrol hareketi-   Kalite kontrol ataması

LG_XXX_QASGN

Kalite kontrol hareketleri

LG_XXX_XX_SLQCASGN

Kalite kontrol satırları

LG_XXX_QCSLINE

Kalite kontrol setleri

LG_XXX_QCSET

Karma koli satırları

LG_XXX_STCOMPLN

Kart-Muhasbe kodları

LG_XXX_CRDACREF

Kasa aylık toplamları

LG_XXX_XX_CSHTOTS

Kasa işlemleri

LG_XXX_XX_KSLINES

Kasalar

LG_XXX_KSCARD

Kaydedilen rapor filtreleri

L_RPFILTSXXX

Kaydedilen rapor tasarımları

L_RPLAYS_XXX

Kaynak kullanımları (üretim)

LG_XXX_OCCUPATN

Kullanıcılar

L_GOUSERS

Kuruluş bilgileri (ambar,   işyer, fabrika vb.)

L_CAPIDEF

LOG (izleme) kaydı

LG_XXX_LOGREP

Maliyet dönem kapama kayıtları

LG_XXX_XX_PRDCOST

Malzeme alış/satış aylık   toplamları

LG_XXX_XX_STINVENS

Malzeme alternatifleri

LG_XXX_ITEMSUBS

Malzeme hareketleri

LG_XXX_XX_STLINE

Malzeme özellik ataması

LG_XXX_CHARASGN

Malzeme seri lot no. Bilgileri

LG_XXX_XX_SERILOTN

Malzeme-Ambar bilgileri

LG_XXX_INVDEF

Malzeme-Birim ataması

LG_XXX_ITMUNITA

Malzeme-Fabrika bilgileri

LG_XXX_ITMFACTP

Malzeme-İş ist. bilgileri

LG_XXX_ITMWSDEF

Malzeme-İş ist. Toplamları   (günlük)

LG_XXX_ITMWSTOT

Malzemeler

LG_XXX_ITEMS

Malzeme-Malzeme sınıfı ataması

LG_XXX_ITMCLSAS

Malzeme-Özellik değerleri

LG_XXX_SELCHVAL

Malzeme-Tedarikçi ataması

LG_XXX_SUPPASGN

Malzeme-Ürecetesi ataması

LG_XXX_ITMBOMAS

Masraf malzemeleri

LG_XXX_EMCENTER

Muhasebe aylık toplamları

LG_XXX_XX_EMUHTOT

Muhasebe fişleri

LG_XXX_XX_EMFICHE

Muhasebe hareketleri

LG_XXX_XX_EMFLINE

Muhasebe hesapları

LG_XXX_EMUHACC

Mühendislik değişikliği işlemi

LG_XXX_ENGCLINE

Müstahsil faturası

LG_XXX_XX_PRODUCER

Network kontrolü (kimlerin   hangi firma ve dönemle çalıştığı)

L_NET

Operasyon ihtiyacları

LG_XXX_OPRTREQ

Operasyonlar

LG_XXX_OPERTION

Operasyon-Malzeme ilişkisi

LG_XXX_LNOPASGN

Operasyon-Özellik ataması

LG_XXX_OPATTASG

Öceki operasyon ilişkileri

LG_XXX_PRVOPASG

Ödeme plan satırları

LG_XXX_PAYLINES

Ödeme planları

LG_XXX_PAYPLANS

Ödeme/Tahsilat hareketleri

LG_XXX_XX_PAYTRANS

Özel kodlar

LG_XXX_SPECODES

Özellik değerleri

LG_XXX_CHARVAL

Özellik kodları

LG_XXX_CHARCODE

Posta kodları

L_POSTCODE

Promosyon kartları

LG_XXX_PRCARDS

Reçete-ek ürün ataması

LG_XXX_COPRDBOM

Sabit kıymet kayıtları

LG_XXX_FAREGIST

Sabit kıymet yıllık kaydı

LG_XXX_FAYEAR

Satış elemanı hareketleri

LG_XXX_TARGETS

Satış elemanı-Cari hesap   ilişkisi

LG_XXX_SLSCLREL

Satış elemanları

LG_XXX_SLSMAN

Satış rota satırları

LG_XXX_ROUTETRS

Satış yönetim raporları

LG_XXX_ROUTE

Seri/Lot hareketleri

LG_XXX_XX_SLTRANS

Sevkiyat firmaları

L_SHPAGENT

Sevkiyat türleri

L_SHPTYPES

Sipariş fişleri

LG_XXX_XX_ORFICHE

Sipariş hareketleri

LG_XXX_XX_ORFLINE

Stok fişleri

LG_XXX_XX_STFICHE

Stok yerleri

LG_XXX_LOCATION

Şehirler

L_CITY

Ticari işlem grupları

L_TRADGRP

Trigger parametreleri

LG_XXX_TRGPAR

Ülkeler

L_COUNTRY

Üretim emirleri

LG_XXX_PRODORD

Üretim rota stırları

LG_XXX_RTNGLINE

Üretim rotaları

LG_XXX_ROUTING

Ürün reçete revizyonları

LG_XXX_BOMREVSN

Ürün reçete satırları

LG_XXX_BOMLINE

Ürün reçeteleri

LG_XXX_BOMASTER

Sevkiyat Adresleri

LG_XXX_SHIPINFO

 

Yorumunu bırak